Reklamní sdělení
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.

HASIČSKÉ ZAČÁTKY V HORNÍM ŽUKOVĚ

První zmínka o obci samotné se datuje na rok 1229 v listinách Vratislavské Dieceéze. Ovšem o který Žukov se jedná, nebylo uvedeno. Neboť v tomto čase se již dělil na horní a dolní. Ale faktem je, že již v roce 1295 byla osada Žukov jako organizována vesnice.

Na počátku 19.století, byla v obci většina domů dřevěná a krytá šindelem nebo slámou, a v nich se svítívalo loučemi, v lepším případě petrolejkami. Proto bylo z dnešního hlediska nebezpečí požáru velmi vysoké. Místní si toto uvědomovali, a vedle stávajících dřevěných sýpek byla přistavena zděná místnost, kde se nacházelo nejnutnější nářadí ke zdolávání požárů. V roce 1890 tam byla umístěná první hasičská stříkačka, kterou obec na své náklady zakoupila. Měla tvar bedny, a vodu nenasávala, ale jen stříkala, a musela se do ní nalévat pomocí věder. V roce 1898 si obec zakoupila dokonce novou čtyřkolovou stříkačku na ruční pohon.

Vznik dobrovolného hasičského sboru v Horním Žukově se datuje na 17.4.1900. Jeho vzniku však předcházely schůze 4.3.1900 a 18.3.1900, které svolal místní učitel Jan Sliwka. Zde bylo stanoveno, aby byly vypracovány stanovy sboru dle Ústředního svazu německého hasičstva v Opavě. 17.4.1900 byly na schůzi stanovy schváleny,a sbor byl přihlášen do Österreich Schlesischer Feuerwehr Landesverband in Tropau. Starostou byl zvolen učitel Jan Sliwka a velitelem místní rolník Jan Hlawiczka. Do přecednictva sboru byli také jmenováni jak starosta obce Josef Junga, tak i člen obecní rady Jan Ciosk. Na další schůzi 10.6.1900 byl přítomen okresní inspektor Těšínského sboru p. Fizia a dle instrukcí byly ustanoveny 3 čety (zásahová, stříkačková, záchranná). V roce 1903 si sbor sám zakoupil další ruční stříkačku, a k zděné místnosti byla přistavena požární zbrojnice, která sloužila až do roku 1939. Při velkých vojenských cvičeních v roce 1906  obec navštívil císař František Josef 1. Císař byl hostem na obědě u starosty Josefa Jungy. V roce 1909 byla zakoupena nová stříkačka od firmy Smejkal z Prostějova. V roce se konalo velké požární cvičení, které organizovala továrna Kohna, ve spolupráci s okresním inspektorem p. Swetlikem z Třince. Cvičení se zúčastnily i sbory Český Těšín město, Cieszyn, Svibice, Dolní i Horní Žukov, Mosty a Zpupná Lhota. První motorovou stříkačku si sbor zakoupil v roce 1930 od firmy Flader.

Tato stříkačka je do dnes plně funkční a v součastnosti se nachází v hasičském muzeu v Ostravě, kde ji náš sbor zapůjčil. Slavnostní předání se konalo u příležitosti 30. výročí trvání sboru. Oslav se zúčastnil předseda Zemského svazu hasičstva č.12 v Opavě J. Pieringer. V roce 1932 sbor vystupuje z německého svazu a spolu s okolními sbory se začleňuje se do ZPSP v Československu, které mělo sídlo v Č.Těšíně. V roce 1938 sbor zakoupil šesti místný automobil Fiat. 

 

V roce 1939 dochází k přestavbě zbrojnice a výstavbě věže. Území slezska bylo přeorganizováno, a Těšín se stal sídlem Krajského Úřadu. Žukov byl přidělen do Okresního úřadu v Hnojníku. Za okupace dostal velitel sboru Jan Niemczyk pověření jako místní velitel (Orstfuher) a sbor  dostal nový název (Freiwillige Feuerwehr Ober Zukau). V roce 1944 byl sbor ustaven jako povinný (Pflichtfeuerwehr) a kromě velitele byl jmenován i hlavní dozor (Ordungsdienst). Po ukončení válečného konfliktu v roce 1945 sbor obnovuje svou činnost dobrovolného hasičského sboru. Sbor byl začleněn pod Okresní hasičskou jednotu č.5,  která měla sídlo v Českém Těšíně. V roce 1948 byla provedena úprava zbrojnice. Rozbouráním cely a strážnice vznikla nová schůzovací místnost, která sloužila tomuto účelu až do roku 1976. V roce 1956 se konala 6 okresní konference, a došlo na ní k novému rozdělení okrsků. H. Žukov byl zařazen do okrsku č.1. Dále tam byli zařazeni Č.Těšín, Svibice, Mosty, D. Žukov, Mistřovice, Chotěbuz, Zpupná Lhota a Ropice. V roce 1958 byl na 8. okresní konferenci H. Žukov přeřazen do 4. okrsku Třanovice. V roce 1960 byl pro špatný technický stav bylo vyřazeno vozidlo Fiat a také motorová stříkačka Flader. Sbor byl opět přeřazen do okrsku Č. Těšín. V roce 1961 bylo sboru přiděleno vozidlo Tatra 805. V roce 1969 sbor obdržel od Místního Národního Výboru přívěsný vozík s požární stříkačkou PS 12. V roce 1976 dochází k velkému stěhování, a přemístění veškeré techniky z požární zbrojnice do bývalých garáží MNV.

Samostatná zbrojnice, která sloužila po tolik let a byla dominantou obce, byla v roce 1983 zbourána, aby uvolnila místo rozšiřujícímu se sportovnímu areálu TJ Slovan H. Žukov. V roce 1985 bylo při rozsáhlých povodích v naši oblasti vážně poškozeno vozidlo Tatra 805 a již nebylo opraveno. Sboru byla přidělena autocisterna ZIL.

Po revoluci v roce 1989 doznal sbor další změny. Ovšem ne všechny byly pro sbor příjemné. Sbor byl přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov. V roce 1995 byla do sboru zařazena ze štábu civilní ochrany stříkačka PS 12 , která sloužila jako zálohová. V roce 2000 si sbor  připomněl velice významné výročí, a to 100 let od svého založení. K tomuto výročí byla uspořádaná mimořádná Valná hromada spojená s výstavou techniky,  jakou Žukovští hasiči v průběhu sta let používali. Na oslavě bylo přítomno spousta pozvaných hostů, mimo jiné i starosta města Č. Těšín. K tomuto významnému jubileu byla vydána i knížka mapující celou dosavadní historii sboru. V roce 2001 se provedla horečně všemi očekávaná přestavba zbrojnice, při které došlo k výstavbě nové příjezdové komunikace, a otočením výjezdových vrat. Neutěšený stav výjezdového vozidla AVIA rozhodl, že bylo ke konci roku 2004 navrhnuto, provést na něm generální opravu. Oprava se sice provedla na minimální  náklady obce, ale vlastníma rukama. Trvala sice necelé 4 měsíce, ale i tak vozidlo vypadalo jako nové, a snad ještě nějakou dobu vydrží být výjezdu schopné. V roce 2005 se opět ve zbrojnici opravovalo. Nyní ovšem přišla na řadu zasedací místnost. Snížily se a zateplily stropy, upravila se šatna, a nově se vybavila schůzovací místnost.

(V roce 1987 bylo do sboru přiděleno výjezdové vozidlo AVIA DA 12A 30)

HISTORIE HORNÍHO ŽUKOVA

(pol.: Żuków Górny, něm. Ober Zukau) je katastrálním územím a součástí města Český Těšín v okrese Karviná na historickém území Těšínska. V historických dokumentech se ves Žukov poprvé připomíná roku 1295Evangelická škola byla v Horním Žukově založena krátce po vydání toleračního patentu v 18. století. Pro katolické děti byla škola založena roku 1830. V obou školách byl český vyučovací jazyk v průběhu 19. století nahrazen polštinou. Obě školy byly spojeny roku 1926, kdy v obci vznikla i česká škola. V letech 1880-1912 působil v Horním Žukově učitel Jan Śliwka (3. července1851 - 18. září1912), iniciátor činnosti dobrovolných hasičů v obci (od r. 1900).Počátkem 40. let 19. století byl v Horním Žukově založen evangelický hřbitov, který byl posvěcen roku 1843. Na hřbitově stojí kaple. Hřbitov s kaplí spravovala Evangelická školní a hřbitovní obec; od 50. let 20. století patří ke sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Třanovicích. Roku 1906 byl v obci založen i katolický hřbitov, vedle kterého byl roku 1908 vystavěn a posvěcen filiální kostel, příslušející ke střítežské farnosti. V Horním Žukově se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, která je zapsána do seznamu kulturních památek ČR.Během vojenských manévrů v roce 1906 navštívil Horní Žukov císař František Josef I. K dvorním radům tohoto císaře patřil i žukovský rodák Jan Waltschisko (1823-1901), mecenáš Evangelické školní a hřbitovní obce ve svém rodišti.Roku 1950 žilo v Horním Žukově 710 obyvatel. Téhož roku bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo a před polskou školou byl odhalen pomník obětem fašismu.Dne 1. ledna1975 byl Horní Žukov sloučen s Českým Těšínem.V současné době umožňuje sportovní vyžití v obci TJ Slovan Horní Žukov. Diakonickou činnost evangelické církve provozuje Slezská diakonie, která má v Horním Žukově středisko Eben-Ezer s terapeutickými dílnami a bydlením pro postižené lidi.

Důležité okamžiky 2009 - 2015

Přidělení čísla popisného

Navázání družby s OSP Olza.

Dne 29. 1. 2009 byly založeny první webové stránky sboru.

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah